Verwijzing in seconden

Duurzame mobiliteit volgens Citroën

Duurzame mobiliteit is een afgeleide van de term "Duurzame Ontwikkeling" en wordt toegepast op alles wat verband houdt met transportmiddelen en met mobiliteit in het algemeen.
Dit begrip richt zich voornamelijk tot het beperken van de uitstoot van de broeikasgassen, vervuiling en overlast.
Het is ook de bedoeling onze gewoonten op het vlak van verplaatsingen te veranderen.

Top