Verwijzing in seconden

consommation

228554.jpg

EEN METING
VAN HET VERBRUIK
IN PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN

Dit protocol voorziet metingen van het verbruik in praktijkomstandigheden van de voertuigen in het verkeer, op een parcours van 92,3 km over stadswegen, autowegen en snelwegen. De gemeten voertuigen rijden op openbare wegen in gewone verkeersomstandigheden, met passagiers en bagage aan boord. Ook de airconditioning of de verwarming wordt bediend. De hoogteverschillen op de wegen zijn representatief voor de praktijkomstandigheden.****

Dit past in het kader van de transparantie die de Groep PSA naar zijn klanten toe wilt uitdragen.

HOEVEEL BEDRAAGT HET GEMIDDELDE VERBRUIK* VAN UW VOERTUIG ?

Om klanten beter te informeren, biedt de Groep PSA toegang tot onafhankelijke, gecertificeerde meting van het reële verbruik.

*Het gemiddelde werkelijk verbruik geraamd op basis van het gebruik van het voertuig in de praktijk, afkomstig van de gegevens verkregen in het meetprotocol of berekend op basis van deze gegevens. Deze raming wordt ter indicatie gegeven en kan variëren naargelang van de reële gebruiksomstandigheden. Deze raming moet onderscheiden worden van het verbruik gemeten volgens de EU-typegoedkeuring (de enige officiële waarden) en is afhankelijk van de hypothesen en voorwaarden van het meetprotocol. Het heeft dus geen algemene waarde. Het meetprotocol kan geraadpleegd worden op de website van de Groep PSA, www.groupe-psa.com.

Top