Verwijzing in seconden

.

NIEUWE REGELS VOOR DE TYPEGOEDKEURING VAN AUTO'S

C3 AirCross

Er zijn nieuwe regels gekomen. De volgens het nieuwe wereldwijde protocol WLTP voor de typegoedkeuring van auto's gemeten waarden geven voor klanten een veel realistischer beeld van het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen in de praktijk. Deze nieuwe procedure vervangt geleidelijk aan de NEDC.


Dankzij op de nieuwe regelgeving vooruitlopende technologische keuzes is Citroën klaar voor dit nieuwe homologatieprotocol dat vanaf september 2018 verplicht is voor alle personenauto's.

HET NIEUWE WLTP-PROTOCOL

Het WLTP-protocol wordt gebruikt voor de homologatie van auto's in het kader van de Europese typegoedkeuring. Dit protocol schrijft een nieuwe testcyclus en een nieuwe procedure voor de meting van het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen bij lichte voertuigen* voor, onder gestandaardiseerde omstandigheden (uitgevoerd in een laboratorium).

De WLTP wordt vanaf 1 september 2018 verplicht voor alle nieuwe personenauto's en een jaar later voor alle nieuwe lichte bedrijfswagens.

* Personenauto's en lichte bedrijfswagens <= 3,5 ton
Essais PEMS 3
Banc Moteur

VAN NEDC NAAR WLTP

Het belangrijkste doel van de WLTP is om de homologatietests representatiever te maken ten opzichte van het gebruik van auto's en hun technologieën in de praktijk.

Ten opzichte van de sinds de jaren 90 toegepaste NEDC-cyclus gelden striktere testomstandigheden en dient de testrijder een meer dynamische rijstijl aan te houden. De WLTP is gebaseerd op werkelijke rijgegevens, terwijl de NEDC uitgaat van theoretische rijprofielen.
De WLTP levert bovendien nauwkeurigere waarden op, omdat hierbij rekening wordt gehouden met de specificaties van elke auto met inbegrip van optionele uitrusting die een significante invloed kan hebben op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

BIJZONDERHEDEN VAN DE WLTP

Berlingo Combine

Snelheid

De WLTP-tests worden uitgevoerd bij hogere snelheden: 46,5 km/h gemiddeld (34 km/h bij de NEDC-cyclus).

Route

Afstand

De WLTP-testcyclus heeft een afstand van 23 km (11 km bij de NEDC-cyclus).

Montre

Duur van de cyclus

Ook de duur van de WLTP-testcyclus is langer: 30 min (20 min bij de NEDC-cyclus).

Racing

Rijstijl

Bij de WLTP-cyclus wordt met een dynamischere en dus realistischere rijstijl gereden.

C4 Cactus

Uitrusting

De WLTP-testcyclus heeft een afstand van 23 km (11 km bij de NEDC-cyclus).

CITROËN EN WLTP

Dankzij op de nieuwe regelgeving vooruitlopende technologische keuzes (SCR voor dieselmotoren en roetfilter voor benzinemotoren) is Citroën nu al helemaal klaar voor het nieuwe WLTP-homologatieprotocol waarbij de gebruiksomstandigheden van auto's van klanten beter worden benaderd.

Om zijn klanten zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, publiceert Citroën op de website van het merk het brandstofverbruik (sinds 2016) en de NOx-uitstoot (sinds maart 2018) van zijn modellen onder realistische omstandigheden, gemeten volgens een protocol dat samen met NGO's (T&E en FNE) is ontwikkeld en door een onafhankelijke derde partij (het certificeringsbureau Veritas) is gecertificeerd.

Klanten hebben ook de mogelijkheid om het brandstofverbruik van hun auto te laten berekenen aan de hand van het gebruik dat ze ervan maken.
Extérieur

METING ONDER REALISTISCHE RIJOMSTANDIGHEDEN

Berlingo VU

Aanvullend op het WLTP-protocol geldt vanaf september 2018 dat autofabrikanten de uitstoot van hun modellen moeten meten onder realistische rijomstandigheden RDE.

Dit heeft betrekking op alle nieuwe auto's die worden verkocht in de EU en in de landen Zwitserland, Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en IJsland.

 

Citroën voert deze metingen uit met een PEMS-testapparaat.

 

RDE-TEST

Bij een RDE-test wordt met een auto die is voorzien van een PEMS op de openbare weg gereden. Het apparaat bewaakt voortdurend en in real time de uitstoot van de belangrijkste schadelijke stoffen (stikstofoxide (NOx) en fijnstof) door de auto.
De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om te controleren of de rijomstandigheden voldoen aan de voor de RDE gestelde eisen en of de uitstoot beneden de ervoor vastgestelde limiet blijft.
Essais PEMS 2

INVOERINGSTERMIJN

In september 2018 vervangt de WLTP-procedure officieel de NEDC-procedure voor personenauto's en in september 2019 gebeurt dat voor lichte bedrijfswagens. 


Q1
2017
Q2

Q3

Q1
2018
Q2

Q3

Q1
2019
Q2

Q3

Q1
2020
Q2

Q3

 ...

 2023 

 

GECOMMUNICEERDE
WAARDEN
Verbruik & CO2

NEDC Gecorreleerde NEDC

WLTP
Januari 2019 : Gecommuniceerde waarden van de CO2 conform de WLTP aanbevolen door de EU.

HOMOLOGATIE
Verbruik & CO2

NEDC

September 2017 : Nieuwe modellen goedgekeurd volgens de WLTP-cytclus

            WLTP

September 2018 : Elk nieuw voertuig in Frankrijk goedgekeurd volgens de
 WLTP-cyclus

 Januarir 2020 : Gemiddelde CO2-uitstoot van 95g/km op straffe van een boete voor de fabrikant
   
   

 

HOMOLOGATIE
Nox & fijnstof

   

RDE
NOx uitstoot < 168 mg/km

RDE
NOx uitstoot < 120 mg/km

NORMES   Euro 6.1  Euro 6.2 Euro 6.3

BEGRIPPEN

VEELGESTELDE VRAGEN

Top