Verwijzing in seconden

DE INTEGRATIE VAN MILIEU-UITDAGINGEN

VAN HET ONTWERP TOT DE RECYCLAGE VAN AUTO’S

Vanaf de ontwikkeling van onze wagens en tijdens elke stap in hun levenscyclus worden de teams van Citroën gemobiliseerd om de milieu-impact van onze wagens tot het minimum te beperken: het verbruik reduceren, de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen terugdringen, een redelijk gebruik van natuurlijke rijkdommen, een hogere recycleerbaarheid, enz.

Het engagement van Citroën steunt op twee pijlers:

. Van bij de ontwikkeling van onze producten en diensten rekening houden met ecologische kwesties

. De principes van de circulaire economie implementeren, zoals hergebruik en recyclage van materialen

ONTWIKKELING
ONTWIKKELING

De ecologische ontwikkeling wil bijdragen tot een duurzame mobiliteit, die verder gaat dan onze wagens laten beantwoorden aan de milieuwetgeving. Daartoe hecht Citroën veel belang aan onderzoek en vernieuwing op het gebied van schone technologieën en groene materialen.

PRODUCTIE
PRODUCTIE

Om koolstofarme voertuigen te produceren, beschikt Citroën over een industrieel apparaat dat zijn eigen impact beperkt en kan beantwoorden aan de grote milieu-uitdagingen.

NAVERKOOP
NAVERKOOP

Om de verkooppunten en werkplaatsen aan te moedigen om hun afval beter te beheren, engageert Citroën zich om afval te scheiden en op te waarderen.

RECYCLAGE
RECYCLAGE

Citroën gaat tot het uiterste om de efficiëntie van zijn recyclageprocessen te verhogen door projecten uit te werken die vanaf de eerste stap duurzaam zijn. Die projecten hebben ook als doel om minder afval te produceren tijdens de productie-, gebruiks- en recyclagefase.

ONTWIKKELING

 • HET VERBRUIK EN DE CO2-UITSTOOT BEPERKEN
 • GEBRUIK VAN MILIEUVRIENDELIJKE MATERIALEN
Superposition-Conception_DSK_1500x600

HET VERBRUIK EN DE CO2-UITSTOOT BEPERKEN

Citroën implementeert een brede waaier aan technologische oplossingen om het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken. De nieuwe en toekomstige hybridewagens en elektrische modellen zullen ons in staat stellen om nog milieuvriendelijkere wagens aan te bieden.
2colonnes-Conception2_625x400

ALSMAAR EFFICIËNTERE MOTOREN

Citroën stelt voortdurend alles in het werk om zijn benzine- en dieselmotoren te optimaliseren, door onder meer op grote schaal stop-startsystemen, roetfilters en SCR-katalysatoren te monteren.

2colonnes-Conception1_625x400

EEN NIEUWE GENERATIE VAN AUTOMATISCHE TRANSMISSIES

Citroën biedt een heel gamma van performante transmissies, dat in 2018 nog werd uitgebreid met de automatische EAT8-versnellingsbak die het brandstofverbruik van voertuigen verder terugdringt en tegelijk het rijplezier naar het hoogste niveau tilt.

2colonnes-Conception3_625x400

ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Voor een duurzame mobiliteit worden er vandaag de dag drie zuiver elektrische modellen gecommercialiseerd: de C-Zero, de Citroën Jumper en de bedrijfswagenversie van de Citroën Berlingo.

2colonnes-Conception7_625x400

HYBRIDEWAGENS

De SUV Citroën C5 Aircross Hybrid, die in november 2019 werd onthuld, vormt de eerste fase in de elektrificeringsstrategie van Citroën.

 

Visuel_Electrification_1250x150_nL

GEBRUIK VAN MILIEUVRIENDELIJKE MATERIALEN

VRIJWILLIGE INSPANNINGEN

 

De ‘milieuvriendelijke materialen’ zijn opgesplitst in drie verschillende families:

. Gerecycleerde kunststoffen

. Materialen van natuurlijke oorsprong (hout, plantaardige vezels, enz.)

. Biologische materialen (polymeren die niet afkomstig zijn uit de petrochemische sector maar uit hernieuwbare bronnen).

Hun gebruik biedt twee voordelen:

. Ze verminderen het gebruik van kunststoffen uit fossiele bron

. Ze bevorderen de ontwikkeling van gerecycleerde kunststoffen door hun afzetmarkt te vergroten.

Sinds 2008 implementeert Citroën een ambitieus plan om meer milieuvriendelijke materialen te gebruiken. In 2018 bedroeg hun aandeel ongeveer 30 procent van het totaalgewicht van de auto (polymeren, metalen, enz.).

Materiaux-verts1_625x400

PRODUCTIE

 • HET MILIEUBELEID IN ONZE FABRIEKEN
 • ISO 14001-CERTIFICAAT
 • BESCHERMING VAN NATUURLIJKE OMGEVINGEN
Superposition-Production_DSK_1500x600

HET MILIEUBELEID IN ONZE FABRIEKEN

Citroën beantwoordt aan de milieu-uitdagingen door:

. bij te dragen tot de strijd tegen de opwarming van de aarde

. vervuiling (waaronder water- en luchtverontreiniging) tegen te gaan

. de natuur en de biodiversiteit te beschermen en tegelijk het gebruik van natuurlijke rijkdommen te beperken

. minder afval te produceren en het bestaande afval op te waarderen.

1ColonneMixte-Production1_625x400

ISO 14001-CERTIFICAAT

Het certificeringsinitiatief, dat meer dan tien jaar geleden van start is gegaan, heeft zijn maturiteit bereikt: al onze fabrieken beschikken vandaag over een ISO 14001-certificaat.

Deze norm, die in 1996 in het leven werd geroepen, kan enkel worden behaald door de nodige middelen te implementeren om de milieu-impact van de productieprocessen op te volgen, te controleren en te meten. Dat vergt een geschikte opleiding voor het voltallige personeel.

BESCHERMING VAN NATUURLIJKE OMGEVINGEN

Foret_400x300

Onze productievestigingen krijgen heel wat autonomie om hun biodiversiteit te beheren.

Plantation_400x300

De rehabilitatie van zones om er autochtone bomen te planten, is een van de initiatieven die onze fabrieken nemen.

Ecopaturage_400x300

Ook ecoweiden behoren tot de initiatieven van onze industriële vestigingen.

NAVERKOOP

 • ONS MILIEUBELEID
 • TRIMAN
 • AUTOECOCLEAN
 • GREENPACT
Superposition-Reparation1_DSK_1500x600
1ColonneMixte-Tri-gestion-des-dechets_625x400

ONS MILIEUBELEID

INZAMELING, SCHEIDING EN BEHEER VAN AFVAL

Om aan de alsmaar strengere normen op het gebied van milieubescherming te voldoen, engageert Citroën zich op drie vlakken:
 • De selectieve scheiding van autoafval en de inzameling daarvan via erkende organismen
 • De conformiteit van vestigingen met de nationale en Europese wetgevingen
 • De traceerbaarheid van afval en afgedankte onderdelen in het kader van hun recyclage.


  TRIMAN

  EEN GENORMALISEERDE MARKERING

  Triman_120x120

  Sinds januari 2015 is het in Frankrijk wettelijk verplicht om een label aan te brengen op recycleerbare producten om de afvalscheiding te stimuleren: de Triman.

  Dit label heeft als doel om de consument te informeren dat het product of de verpakking niet bij het huishoudelijk afval hoort, maar moet worden gescheiden of naar een inzamelpunt moet worden gebracht om gerecycleerd te worden. Ook bepaalde Citroën-producten beschikken over zo’n scheidingslabel: banden, kartonnen verpakkingen, drukwerk, enz.

  1ColonneMixte-Atelier_625x400

  HET AUTOECOCLEAN-LABEL

  VOOR EEN MILIEUVRIENDELIJK RECYCLAGEBEHEER

  In 2009 was Citroën het eerste automerk waarvan de reparatiewerkplaatsen werden bekroond met het ‘Autoecoclean’-label van het onafhankelijke organisme Autoeco.

  Dat label beloont verkooppunten voor het scheiden en inzamelen van autoafval.
  Het engageert de werkplaatsen op lange termijn. Een verkooppunt dat zijn engagementen tien jaar nakomt, krijgt het label ‘Autoecoclean Platine’. In 2019 mochten verscheidene verkooppunten van Citroën het label in ontvangst nemen.

  GREENPACT

  EEN NAVERKOOPSYSTEEM

  Het Greenpact-programma (Frankrijk) heeft als doel om de milieuaspecten van de activiteiten van onze verkooppunten te optimaliseren.

  Dit interne en externe communicatiemiddel wil een specifiek ecologisch imago opbouwen, gericht op de activiteiten van de concessiehouders en herstellers.
  1ColonneMixte-Apres-Vente_625x400

  RECYCLAGE

  • IMPLEMENTATIE VAN LUSSEN VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE
  • DUURZAME ONTWIKKELING VANAF HET ONTWERP
  • GEBRUIK VAN GERECYCLEERDE MATERIALEN
  • OPWAARDERING EN RECYCLAGE VAN AUTO’S
  • RECYCLEER UW CITROËN
  Superposition-Recyclage_DSK_1500x600

  IMPLEMENTATIE VAN LUSSEN VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE

  Citroën heeft als doel om afgedankte wagens volledig te recycleren. Daartoe werd een analyse van de levenscyclus geïmplementeerd. Die bestaat erin om de milieu-impact van voertuigen in kaart te brengen, van hun ontwikkeling tot aan hun recyclage. Dankzij die analyse kunnen de materialen voor onze toekomstige wagens beter kiezen.

  LEVENSCYCLUS VAN DE VOERTUIGEN:

  Ontwikkeling
 • Evaluatie van de levenscycli
 • Selectie van duurzame materialen

 • Productie
 • Gebruik van gerecycleerde materialen

 • Gebruik
 • Beheer en eliminatie van afval bij de erkende hersteller
 • Hergebruik en renovatie van losse onderdelen

 • Overname
 • Overname van voertuigen
 • Uitlaatgaszuivering en -voorbehandeling
 • Toepassing van de Europese richtlijn
 • Visuel-Cycle-de-Vie_NL
  1ColonneMixte-Conception_625x400

  DUURZAME ONTWIKKELING
  VANAF DE ONTWERPFASE

  Om er zeker van te zijn dat alle Citroën-producten aan de imperatieven van de recyclagesector beantwoorden, volgen de onderzoeks- en ontwikkelingsteams diverse procedures op het gebied van recycleerbaarheid en hergebruik.
  Die procedures worden ook door onze leveranciers gebruikt en helpen ons de mogelijkheden inzake hergebruik en recyclage van onderdelen en bestanddelen te analyseren.

  De voorwaarden voor een duurzaam ontwerp zijn:
 • Een selectie van duurzame materialen
 • Een ontwerp dat de verwijdering van vervuilende onderdelen vergemakkelijkt
 • Een ontwerp uitgedacht met het oog op de ontmanteling
 • GEBRUIK VAN GERECYCLEERDE MATERIALEN

  EEN LANGE TRADITIE

  1ColonneMixte-Conception1_625x400

  Gerecycleerde producten beantwoorden aan dezelfde technische specificaties als nieuwe. Hun thermische en mechanische levensduur garandeert een optimaal kwaliteits- en prestatieniveau. 

   

  1ColonneMixte-Conception2_625x400

  Dankzij hun erg hoge kwaliteitsniveau kunnen milieuvriendelijke materialen nu ook worden gebruikt in de auto’s van Citroën, en dat zowel wat verborgen als zichtbare onderdelen betreft.

  HET MILIEUBEHEER VAN VOERTUIGEN AAN HET EINDE VAN HUN LEVENSCYCLUS

  ZEVEN STAPPEN OM EEN WAGEN TE RECYCLEREN

  Meer dan vijftien jaar geleden heeft het Citroën-netwerk een organisatie in het leven geroepen om de inzameling en verwerking van afgedankte voertuigen zo milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Dat recyclageproces omvat zeven stappen.

  Un_120x120

  Overname 

  De laatste eigenaar van de afgedankte wagen brengt deze naar een erkend terugnamecentrum. Nadat het voertuig werd gecontroleerd, levert het terugnamecentrum een verplicht vernietigingscertificaat af.

  Deux_120x120

  Voorbehandeling en zuivering

  De batterij en de banden worden verwijderd. De airbags worden geneutraliseerd. Onze partner verwijdert vervolgens de resterende brandstof en andere vloeistoffen uit de wagen: motorolie, transmissieolie, remvloeistof en koelmiddel van de airconditioning. Die vervuilende stoffen worden vervolgens voor 100% opgewaardeerd binnen hun specifieke behandelingscyclus.

  TRois_120x120

  Demontage voor hergebruik 

  De volgende stap bestaat erin de motor- en koetswerk te demonteren, evenals de elektrische en elektronische onderdelen, om ze als wisselstukken te gebruiken of te reviseren. Indien economisch haalbaar worden in deze fase ook materialen zoals plastic en glas gerecupereerd voor recyclage.

  Quatre_120x120

  Opslag 

  Materialen die gevaren inhouden voor het milieu worden gerecupereerd en verstuurd naar ondernemingen gespecialiseerd in de inzameling of vernietiging van afval. 

  Cinq_120x120

  Verschroting 

  Nadat ze van alle verontreiniging zijn ontdaan, worden de naakte karkassen naar de shredder gebracht, die ze vermaalt tot stukjes van enkele centimeters groot. Vervolgens gebeurt er een eerste magnetische scheiding om de ijzerhoudende metalen (staal) te recupereren.

  Six_120x120

  Naverschroting 

  Het schrootafval wordt vervolgens gescheiden door middel van geautomatiseerde processen op basis van verscheidene fysieke eigenschappen (magneten, foucaultstroom, drijfvermogen) om diverse types van materiaalfracties te verzamelen.

  Sept_120x120

  Recyclage, recuperatie en storten 

  Na de scheiding worden de materiaalfracties gerecycleerd (metalen in de staal-/metaalsector, bepaalde kunststoffen in de kunststoffenverwerking) of gebruikt om energie op te wekken (cementindustrie, stadsverwarming, elektriciteitscentrale, enz.). Dat industriële proces maakt het mogelijk om meer dan 95 procent van het gewicht van een wagen te hergebruiken, te recycleren en op te waarderen, waardoor er heel wat minder residu naar gespecialiseerde storten gaat.

  1ColonneMixte-Recyclage_625x400

  RECYCLEER UW CITROËN

  ONS PROGRAMMA VOOR DE OVERNAME VAN AFGEDANKTE VOERTUIGEN

  Respect voor het milieu heeft altijd al een centrale plaats gehad in onze filosofie. Vandaag de dag is de recyclage van afgedankte voertuigen een wettelijke verplichting geworden. Zo moeten alle afgedankte voertuigen van Citroën gratis worden teruggenomen van de laatste eigenaar, op voorwaarde dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen (hierna opgesomd).
  Om er zeker van te zijn dat uw wagen op een zo ecologisch mogelijke manier wordt gerecycleerd, hebben we onafhankelijke deskundigen onder de arm genomen. Zij controleren over de voertuigen correct worden binnengebracht en aan de huidige wetgeving voldoen. Ze controleren ook of onze partners aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van recyclage voldoen. Zo moeten alle processen en documenten met betrekking tot de inkomende en uitgaande stromen in al hun vestigingen beantwoorden aan de eisen van Citroën.
  Picto-Map-green_120x120

  Waar wordt uw wagen gerecycleerd?

  Wanneer u uw wagen afdankt, kunt u hem naar een van onze erkende recyclagecentra brengen.

  Top