BEKIJK DE INHOUD

CITROËN ENGAGEERT ZICH VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

INTEGRATIE VAN MILIEU-UITDAGINGEN VAN HET ONTWERP TOT DE RECYCLAGE VAN VOERTUIGEN

Bij elke stap in de levenscyclus van onze voertuigen worden de teams van Citroën gemobiliseerd om de milieu-impact van onze modellen tot het minimum te beperken: het verbruik reduceren, de uitstoot van CO₂ en vervuilende stoffen terugdringen, natuurlijke rijkdommen op een doordachte manier gebruiken, de recycleerbaarheid verhogen enz.
Het engagement van Citroën steunt op twee pijlers:

  • Van bij de ontwikkeling van onze producten en diensten rekening houden met ecologische kwesties;
  • De principes van de circulaire economie implementeren, zoals hergebruik en recyclage van materialen

ONTWIKKELING

De ecologische ontwikkeling wil bijdragen tot een duurzame mobiliteit, die verder gaat dan onze wagens laten beantwoorden aan de milieuwetgeving. Daartoe hecht Citroën veel belang aan onderzoek en vernieuwing op het gebied van schone technologieën en groene materialen.

PRODUCTIE

Om koolstofarme voertuigen te produceren, beschikt Citroën over een industrieel apparaat dat zijn eigen impact beperkt en kan beantwoorden aan de grote milieu-uitdagingen.

NAVERKOOP

Om de verkooppunten en werkplaatsen aan te moedigen om hun afval beter te beheren, engageert Citroën zich om afval te scheiden en op te waarderen.

RECYCLAGE

Citroën gaat tot het uiterste om de efficiëntie van zijn recyclageprocessen te verhogen door projecten uit te werken die vanaf de eerste stap duurzaam zijn. Die projecten hebben ook als doel om minder afval te produceren tijdens de productie-, gebruiks- en recyclagefase.