Verwijzing in seconden

CONTRACTUELE CITROËN-GARANTIE

Je Citroën geniet een contractuele garantie*, die eventuele fouten dekt (fabricatie, verf ...) die eventueel kunnen voorkomen op je wagen.

Zo functioneert jouw garantie, in 6 punten:

Garantie contractuelle

Waar vind ik het detail van de garanties die ik geniet voor mijn wagen?

Die zijn beschreven in het onderhouds- en garantieboekje dat je kreeg bij aankoop van je Citroën.

Garantie contractuelle

Hoe functioneert de garantie?

Je hebt enige tijd geleden je Citroën aangekocht en er doet zich een incident voor, zoals een panne? Of je stelt een fout vast, bijvoorbeeld aan de verf? Een gat in de carrosserie (van binnen naar buiten)?
Maak een afspraak met je Citroën-garage en ga erheen met je onderhouds- en garantieboekje.
Enkel de diagnose van een erkend Citroën-hersteller kan uitmaken of de vastgestelde fout ten laste kan komen van de commerciële garantie van Citroën.

Garantie contractuelle

Wat als mijn wagen geïmmobiliseerd is door een panne die onder garantie valt?

Dan moet je in elk geval bellen naar Citroën Assistance: wij kennen je wagen en kunnen het probleem zo snel mogelijk regelen.
In dit geval nemen wij de kosten voor de depannage en het slepen naar de dichtstbijzijnde Citroën-garage (maximaal 100 km) voor onze rekening.
Indien de tijd voor de interventie op je wagen langer duurt dan twee uur, zal je garagist je een mobiliteitsoplossing voorstellen, zodat je jouw traject kan verderzetten.

Garantie contractuelle

In heb bij de aankoop van mijn wagen geen garantie-uitbreiding onderschreven. Is het nu te laat om dat nog te doen?

Nee, wees gerust. Je kan nog een garantie-uitbreiding onderschrijven tot en met de laatste dag van je contractuele garantie.
Daarvoor volstaat het om je verkooppunt te contacteren.

Garantie contractuelle

Ik verkoop mijn wagen. Stopt mijn garantie dan?

De garantie is overdraagbaar, en geldt onder dezelfde voorwaarden voor de nieuwe koper, voor de resterende looptijd van het contract.

Garantie contractuelle

Ik heb een vraag over de garantie van mijn wagen. Wie moet ik contacteren?

Kijk eerst in je onderhouds- en garantieboekje dat je kreeg bij de levering van je wagen. Je vindt er alle nuttige info over de garantie.
Zoniet kan je contact opnemen met je Citroën-garage.

*De commerciële garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument krachtens de wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. De commerciële garantie laat deze rechten onverlet.

 

Top