Verwijzing in seconden

De Citroën-garanties

Ondanks alle zorg die we besteden aan de fabricage van je wagen, kunnen er na verloop van tijd bepaalde gebreken optreden.
In deze uitzonderlijke gevallen, en met het oog op een optimale kwaliteitszorg, gaat Citroën verder dan de wettelijke garantie.

Dit zijn de garanties voor nieuw gekochte Citroën-wagens:
Garantie contractuelle
GARANTIES FABRICAGEFOUT LAK PERFORATIE
Gedekte gebreken • Fabricagefout aan onderdelen, met uitzondering van slijtageonderdelen (bv : remblokken) • Fout aan de verf of lak van de originele carrosserie • Perforatie: van binnen naar buiten doorroesten van de carrosserie 
Inhoud van de garantie

• Gratis herstelling of vervanging van defecte onderdelen
• Vergoeding van de depannage- of sleepkosten bij een panne die onder de garantie valt

• Volledige of gedeeltelijke herstelling van de verf of lak om de fout te behandelen • Herstelling of vervanging van de gebrekkige elementen met corrosieperforatie
Duur / Km

• 2 jaar vanaf de leverdatum
• Zonder kilometerbeperking

• 2 jaar (personenwagens en bedrijfsvoertuigen) • 12 jaar (personenwagen)
• 5 jaar (bedrijfsvoertuig)
Belangrijk :
Alle nuttige informatie vind je op de achterkant van je bestelbon en het onderhouds- en garantieboekje dat je ontvangt bij aflevering van je wagen.

 

.

Top