Bekijk de inhoud

VERBRUIK EN EMISSIES (1) TIJDENS HET GEBRUIK

Om zijn klanten beter te informeren biedt Citroën, een merk van de STELLANTIS-groep, hun toegang tot een onafhankelijke en gecertificeerde meting van het verbruik en de emissies in werkelijke gebruiksomstandigheden. Het merk werkt daarvoor samen met de niet-gouvernementele organisatie Transport & Environment (2) en de federatie France Nature Environnement (3).

Samen hebben ze een protocol opgesteld voor verbruiks- en emissiemetingen in werkelijke omstandigheden, dat is gevalideerd door het certificeringsbureau Bureau Veritas (4).

VERBRUIKSMETING IN WERKELIJKE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

Bereken het verbruik en de emissies (1) tijdens het gebruik van je wagen

Dit protocol meet het werkelijke verbruik en de werkelijke emissies van wagen in het verkeer, over een gemengd parcours (stad, platteland en snelweg) van 92,3 kilometer. De gemeten wagen rijden op open wegen in normale verkeersomstandigheden, met passagiers en bagage. Ook de airconditioning of verwarming worden ingeschakeld. De wegen volgen hoogteverschillen die representatief zijn voor de gebruiksomstandigheden (5)Op die manier streeft Citroën, een merk van de STELLANTIS-groep, naar transparantie voor zijn klanten.

(1) Emissies van stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes (PN)

(2) Transport & Environment: Europese milieuorganisatie, gespecialiseerd in de ontwikkeling van een duurzaam transportbeleid

(3) France Nature Environnement: Franse federatie van natuur- en milieuorganisaties

(4) Bureau Veritas: internationaal certificeringsbureau voor inspecties, certificeringen en laboratoriumtests.

(5) De gerapporteerde cijfers, die onderscheiden moeten worden van het verbruik gemeten volgens de EU-typegoedkeuring (de enige officiële waarden), zijn afhankelijk van deze hypothesen en voorwaarden en van een niet in de EU geharmoniseerd meetprotocol. Zij hebben dus geen algemene waarde en worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Het meetprotocol is beschikbaar op de website van de STELLANTIS-groep: www.groupe-stellantis.com. Om de brandstofverbruiks- of CO₂-emissiewaarden van een nieuwe personenwagen te vergelijken op basis van een in de Europese Unie geharmoniseerd testprotocol, moeten de officiële brandstofverbruiks- en CO₂-waarden worden gebruikt. Raadpleeg uw Europees gelijkvormigheidsattest of uw Belgisch inschrijvingsbewijs om de exacte CO2-waarde van uw wagen te kennen.