Bekijk de inhoud

PSA VERZEKERING

De autoverzekering op maat van uw Citroën

In samenwerking met de grootste verzekeringsmaatschappijen ontwikkelde Citroën zeer competitieve verzekeringen, zowel voor professionele als voor particuliere wagens, om zo het hoofd te bieden aan alle situaties.

PSA VERZEKERING

Wilt u er zeker van zijn dat u gedekt bent waar u zich ook bevindt? PSA Verzekering en het Citroën-netwerk staan klaar om uw wagen te beschermen.

DE AUTOVERZEKERING OP MAAT VAN UW CITROËN

U geniet van een contract op maat en u heeft de mogelijkheid om naast de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering die in België verplicht is, een mini-omnium- en een omnium-verzekering af te sluiten om uw nieuwe Citroën te beschermen tegen verschillende schadegevallen.

U kunt ook intekenen op een veiligheidsoptie voor de bestuurder (schadevergoeding van uw eigen kwetsuren en de inherente kosten) en een juridische beschermingsoptie (verdediging van uw rechten en instaan voor de kosten van de advocaten).

*legale informatie

PSA Verzekering is een product van A.Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (K .B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - 1000 Brussel (België) • Tel.: 078/15.02.27 • Fax: 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPP Brussel.

PSA Finance Belux nv • 1130 Brussel, Bourgetlaan 30 Bus 1 • KBO nr. 0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com • Inschrijvingsnummer FSMA 019653A • IBAN: BE86 3100 0100 5250 • BIC: BBRU BE BB, treedt op als verbonden verzekeringsagent van A.Belgium nv. De FSMA-erkende Citroën-verkooppunten treden op als onderagenten van PSA Finance Belux nv. De Citroën-verkooppunten die niet door de FSMA zijn erkend, treden op als aanbrengers van klanten. 

Citroën Verzekering is niet beschikbaar in het Groothertogdom Luxemburg.

De voordelen

  • 3 jaar waardegarantie: in geval van diefstal of totaal verlies van uw Citroën die minder dan 3 jaar oud is, kunt u dankzij uw omnium kiezen voor een klassieke vergoeding in cash of voor een nieuwe Citroën met dezelfde cataloguswaarde.

  • Totaal verlies van het overgenomen voertuig: u koopt een nieuwe Citroën en u verzekert hem omnium bij PSA Verzekering. Indien uw huidige wagen wordt overgenomen door uw Citroën-verkooppunt, dan is hij eveneens gedekt, in geval van een volledig verlies ingevolge een ongeval, tot de leveringsdatum van uw nieuwe Citroën. De vergoeding zal overeenstemmen met de overnameprijs die werd vastgelegd tussen u en uw verkooppunt.

  • Indien u een beroep doet op een Citroën-partnergarage in geval van een ongeval waarbij u in uw recht (BA) bent of in het kader van uw omnium-verzekering, dan krijgt u een gratis vervangwagen tijdens de volledige herstelperiode van uw Citroën of gedurende 30 dagen bij totaal verlies. En in geval van diefstal kunt u vanaf de eerste dag rekenen op een gratis vervangwagen voor een duur van maximum 30 dagen, op voorwaarde dat u een dekking tegen diefstal afsloot.

  • Om uw mobiliteit te beschermen is er de eerste assistentie en de assistentie + om u en uw familie te beschermen.

  • Indien u verantwoordelijk bent voor een ongeval, dan verhindert de Click for you dat uw premie verhoogt.

  • Voor alle inlichtingen kunt u bellen naar 0800/23.118 of kunt een afspraak maken bij uw Citroën-verkooppunt, erkend door de FSMA.

Meer weten

Wilt u meer informatie over PSA Verzekering of een offerte aanvragen?

Bel dan naar het gratis nummer 0800/23.118

 

 

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke waarborg heeft zijn dekkingsbeperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen voor het verzekering product zijn:

  • Voor de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid: het lichamelijk letsel van de aansprakelijke bestuurder en de schade aan het verzekerde voertuig, …
  • Voor de bescherming materiële schade: de schade voortvloeiend uit een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
  • Voor de waarborg rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
  • In de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

 

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en de betreffende IPID-fiche. De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. PSA Verzekering werd ontwikkeld door A. Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

Ontevreden?

Contacteer voor een eventuele klacht Customer Protection. (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier).

Ben je niet tevreden met de voorgestelde oplossing, richt je dan tot onze dienst Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).