BEKIJK DE INHOUD

AANVULLENDE VERZEKERING

SECURITY PLUS

U heeft uw nieuwe Citroën gekocht met een financiering bij PSA FINANCE BELUX en u wenst uw voertuig te verzekeren tegen totaal verlies, ongeacht de oorzaak (diefstal, brand of ongeval)?

Kies dan voor Security Plus, de eenvoudigste manier om er zeker van te zijn dat u niet alles verliest in geval van schade!*

DE VOORDELEN

U rijdt in alle gemoedsrust voor slechts 8€ per maand (alle taksen inbegrepen).
U bent verzekerd vanaf het eerste jaar en gedurende de volledige duur van uw financiering (gedurende maximum 5 jaar).
In geval van totaal verlies van uw voertuig, veroorzaakt door een brand, diefstal of ongeval, wordt u via deze formule vergoed met een bedrag gelijk aan het openstaand saldo van uw financiering op het ogenblik van het schadegeval, met een maximum van 3.000€.
De terugbetaling is gegarandeerd, ongeacht wie uw verzekeraar is of de schadevergoeding die u ontvangt.
*SECURITY PLUS is geen (mini-)omnium-verzekering. De schadevergoedingen zijn cumuleerbaar.

 

*WETTELIJKE VERMELDINGEN:

Security Plus is een collectieve verzekeringsovereenkomst afgesloten door PSA Finance Belux NV bij de Verzekeraar PSA Insurance Europe Limited. PSA Insurance Europe Limited is een Verzekeringsmaatschappij, werkzaam onder het vrij verkeer van diensten, Maatschappelijke zetel: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex, XBX1122 Malta ingeschreven onder het nummer C68963. Controle-organisme: Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. Deze verzekeringsmaatschappij is een onrechtstreeks filiaal van Peugeot S.A. dat onrechtstreeks eveneens PSA Finance Belux N.V. omvat. Dit type van verzekering kan onderschreven worden bij verschillende maatschappijen.

PSA FINANCE BELUX commercialiseert via het CITROËN-verkooppunt of de verdeler ENTRA Vzw, Security Plus, dat een product is van de verzekeringsmaatschappij PSA Insurance Europe Limited. Uw CITROËN-verkooppunt handelt onder artikel 258 van de wet van 4 april 2014 op verzekeringen en werkt samen met de verzekeringsagent PSA FINANCE BELUX, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Bourgetlaan, 20 - 1130 BRUSSEL. De verdeler ENTRA Vzw (FSMA 107326cA) is een subagent van verzekeringsagent PSA FINANCE BELUX, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Bourgetlaan, 20 - 1130 BRUSSEL. PSA FINANCE BELUX is in België toegelaten in haar hoedanigheid van verzekeringsagent onder het erkenningsnummer 019653 A bij de FSMA.

Bovenstaande vermeldingen zijn louter informatief. Enkel de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn wettelijk tegenstelbaar.

PSA CREDIT PROTECTION

U heeft uw nieuw of tweedehandsvoertuig gefinancierd bij PSA FINANCE BELUX en u overweegt om uw financiering te verzekeren? U zou graag een efficiënte bescherming hebben voor u en uw naasten in geval van grote tegenslag?

Om wettelijke redenen mag uw verkooppunt niet langer het product PSA Credit Protection voorstellen. Daarom wordt deze verzekering uitsluitend verkocht via telemarketing. U zal gecontacteerd worden door ons call center, op voorwaarde dat u voldoet aan de toetredingscriteria, en dit binnen de maand volgend op de levering van uw voertuig, zodat u de mogelijkheid heeft om deze verzekering te onderschrijven.

DE VOORDELEN

Voor slechts enkele euro’s per maand garandeert de dekking PSA Credit Protection u de volledige terugbetaling van uw lening in geval van overlijden of volledige en permanente invaliditeit. 
U bent eveneens gedekt in geval van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid.

 

*WETTELIJKE VERMELDINGEN:

PSA Credit Protection is een collectieve verzekeringsovereenkomst afgesloten door PSA Finance Belux NV bij de Verzekeraar PSA Life Europe Limited. PSA Life Insurance Europe Limited is een Levens- verzekeringsmaatschappij, werkzaam onder het vrij verkeer van diensten, Maatschappelijke zetel: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex, XBX1122 Malta ingeschreven onder het nummer C68966. Controle-organisme: Malta Financial services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. Deze verzekeringsmaatschappij is een onrechtstreeks filiaal van Peugeot S.A. dat onrechtstreeks eveneens PSA Finance Belux N.V. omvat. Dit type van verzekering kan onderschreven worden bij verschillende maatschappijen.

PSA FINANCE BELUX commercialiseert via de verdeler ENTRA Vzw, PSA Credit Protection, dat een product is van de verzekeringsmaatschappij PSA Life Insurance Europe Limited. ENTRA Vzw (FSMA 107326cA) is een subagent van verzekeringsagent PSA FINANCE BELUX, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Bourgetlaan, 20 - 1130 BRUSSEL. PSA FINANCE BELUX is in België toegelaten in haar hoedanigheid van verzekeringsagent onder het erkenningsnummer 019653 A bij de FSMA.

Bovenstaande vermeldingen zijn louter informatief. Enkel de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn wettelijk tegenstelbaar.