Verwijzing in seconden

Duurzame Ontwikkeling

ONTWERP

PRODUCTIE

HERSTELLING

INNOVATIE EN CLEAN TECHNOLOGIES

Vanaf de eerste ontwerpfases en in elke stap van de levenscyclus van de voertuigen worden de Citroën-teams gemobiliseerd om de impact van de auto-industrie op het milieu te beperken.

Dit werk van eco-ontwerp moet ervoor zorgen dat Citroën een stap voor heeft op het vlak van duurzame mobiliteit. Citroën gaat daarbij verder dan het gelijkvormig stellen van zijn voertuigen met de milieunormen.

Zo steekt Citroën een groot deel van zijn energie in het zoeken naar clean technologies die er moeten voor zorgen dat de ecologische voetafdruk van zijn voertuigen beperkt wordt.

Minder verbruik en uitstoot.

Citroën wendt een waaier aan technologische oplossingen aan om zowel het brandstofverbruik als de vervuilende uitstoot te beperken.

Thermische motoren

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Thermische motoren

Citroën werkt permanent aan de optimalisatie van zijn thermische benzine- en dieselaandrijvingen (met inbegrip van een ruime verdeling van Stop & Start-systemen).

Hybride technologieën

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Hybride technologieën

Met de Full hybrid Hybrid 4-aandrijving koppelt Citroën de prestaties van de HDi-dieselmotor aan de kwaliteit van de elektrische aandrijving.

Elektrische voertuigen

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Elektrische voertuigen

De Citroën C-ZERO en de Citroën Berlingo Electric – in bestelwagenversie – zijn uitgerust met een 100% elektrische aandrijving voor een verantwoorde mobiliteit in de stad.

Groene materialen

Er worden drie families geklasseerd onder ""groene materialen"":

 •  de gerecyclede plastic materialen,
 •  de natuurlijke materialen (hout, plantaardige vezels, enz.),
 •  biomaterialen (polymeren die niet afkomstig zijn uit de petrochemie maar uit hernieuwbare bronnen).


Het gebruik hiervan heeft meerdere voordelen:

 •  het gebruik van fossiel plastic kan beperkt worden
 •  de ontwikkeling van de recyclingindustrie van plastic materialen wordt gestimuleerd, door hun afzetgebied uit te breiden.


Citroën werkt sinds 2008 een ambitieus plan uit waardoor de verhouding van zogenoemde groene materialen van de totale massa van polymeren van zijn voertuigen in 2012 ongeveer 20% bedroeg, tegenover 6% in 2007.

materiaux_vert

MILIEUBELEID VAN ONZE FABRIEKEN

Koolstofarme voertuigen produceren veronderstelt voor Citroën een industriële uitrusting die zijn eigen impact op het milieu kan beheren en een antwoord kan bieden op de grote milieu-uitdagingen:

 •  bijdragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming,
 •  de vervuiling beperken, waaronder het lozen in water en in de atmosfeer,
 •  behouden van de natuurlijke omgeving, de biodiversiteit, en het gebruik van natuurlijke bronnen beperken, vooral het gebruik van water,
 •  de productie van afval beperken en het beter valoriseren.

 

ISO 14001-certifiëring

Het certificeringsproces dat 10 jaar geleden werd opgestart, is goed geïmplementeerd en de fabrieken hebben vandaag allemaal het ISO 14001-certificaat.

Om deze norm (gecreëerd in 1996) te behalen moeten er onder andere middelen worden ingezet om toe te zien op de effecten van de processen op het milieu, en om deze te controleren en te meten.

Hiervoor moeten alle personeelsleden een specifieke opleiding volgen.

Citroën - Duurzame ontwikkeling - ISO 14001-certificering

Behoud van de natuurlijke omgeving

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Behoud van de natuurlijke omgeving

Elke Citroën-site beschikt over een grote autonomie om zich het beheer van de biodiversiteit op een aangepaste manier eigen te maken. Een aantal voorbeelden:

 •  Rennes (Frankrijk) en Madrid (Spanje) gaan door met hun floristische inventarisaties om het beheer van groene ruimten aan te passen.
 •  Porto Real (Brazilië) en Sochaux (Frankrijk) hebben zones gerehabiliteerd om er autochtone soorten te planten.
 •  De bossen van de sites van La Ferté Vidame en van Belchamp (Frankrijk) worden duurzaam beheerd en zijn PEEC-gecertifieerd (Pan-European Forest Certification).
 •  Sevel Nord (Frankrijk) heeft initiatief genomen om 45 bijenkorven te installeren. Dit geeft duidelijk de toestand van de natuur op de site en zijn onmiddellijke omgeving aan.

 

Milieubeheer

Het dealernet van Citroën engageert zich voor drie grote criteria op het vlak van milieubeheer:

 •  sorteren om het autoafval in het netwerk via erkende organisaties te recupereren en op te halen,
 •  conformiteit met de regelgeving voor een netwerk dat voldoet aan de nationale en Europese richtlijnen,
 •  traceerbaarheid om de levensloop van het afval te kunnen volgen en er zo voor te zorgen dat het goed gercycled wordt.
Citroën - Duurzame ontwikkeling - Milieubeheer

Ophaling en beheer

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Ophaling en beheer

Sinds meer dan 15 jaar heeft het dealernet van Citroën een organisatie op poten gezet om Autowrakken in gunstige milieuomstandigheden op te halen en te verwerken.
Het ophalen en sorteren van het afval dat afkomstig is van onderhoud en herstellingen wordt georganiseerd volgens de beheermethodes van de Afgedankte Producten.

Zuivering

Citroën - Duurzame ontwikkeling - Zuivering

Bij het ontwerp van elk voertuig wordt rekening gehouden met de zuiveringsfase op het einde van de levenscyclus. Bovendien wordt het voertuig gekwantificeerd met betrekking tot de geschiktheid tot zuivering.
Een voorbeeld: het laagste punt van een reservoir wordt fysiek gekenmerkt om het aftappen ervan te vergemakkelijken.
Zo wordt voor elk element dat bij de zuiveringsfase verwijderd moet worden, door de Citroën-ingenieurs op voorhand een volgorde van ontmanteling bepaald.

Top