COVID-19 | Respect gezondheidsmaatregelen in onze showrooms en ateliers - Citroën zet zich in voor jou

MEER WETEN

Verwijzing in seconden

FAQ Financiering

Afhoudingen

Sluit alle vensters Alle vensters openen

Waarom heb ik twee afhoudingen per maand? Is het servicecontract inbegrepen in de prijs van de lening?

Het contract van de financiering en het servicecontract zijn twee verschillende contracten en worden daardoor apart behandeld, wat inhoudt dat er twee afhoudingen zijn. Daar u twee contracten heeft ondertekend zal PSA Finance overgaan tot de activatie van de Europese domiciliëring, welke de reden is dat er twee afhoudingen zijn.

Let op! : De datum van de afhoudingen zijn meestal verschillend van elkaar!

Waaruit bestaat mijn maandelijkse aflossing ?

Uw maandelijkse aflossingen bestaan uit kapitaal, intresten maar eveneens uit de premies voor de bijkomende verzekeringen (PCP, Job Cover, Security+,Oca+). Opgelet in de aflossingstabel, die u gekregen heeft bij de ondertekening van het financieringscontract, wordt er geen rekening gehouden met deze verzekeringen.

Let op! : U kijkt best op de ondertekende documenten voor een overzicht van alle bedragen.

Top