Verwijzing in seconden

De persoonsgegevens verzameld in dit formulier zijn bestemd voor Citroën Belux NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Avenue de Finlande, 1420 Braine l’Alleud, België, BCE nummer 0448813.060 (Hierna "Citroën")

Alle velden met een asterisk moeten worden ingevuld om u terug te kunnen contacteren. 

Anders zal Citroën niet in staat zijn om de gevraagde diensten te leveren zoals beschreven in bovenvermelde doeleinden.

In overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) heeft u het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.                                                

U kan deze rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek aan:

Citroën Belux NV
Parc de l’Alliance
Avenue de Finlande 4 - 8
1420 Braine L’Alleud

of via internet op het volgende adres: https://citroen-be-nl.custhelp.com/

of via de telefoon op het volgende nummer: + 32 (0) 2 206 68 00 

Voor meer informatie over hoe Uw persoonsgegevens verwerkt worden door Citroën, kan u het Privacybeleid van Citroën raadplegen.

Top