Verwijzing in seconden

header_assurance_nl

PSA VERZEKERING

In samenwerking met de grootste verzekeringsmaatschappijen ontwikkelde Citroën zeer competitieve verzekeringen, zowel voor professionele als voor particuliere wagens, om zo het hoofd te bieden aan alle situaties.

PSA Verzekering

PSA Verzekering

Wilt u er zeker van zijn dat u gedekt bent waar u zich ook bevindt? PSA Verzekering en het Citroën-netwerk staan klaar om uw wagen te beschermen.

DE AUTOVERZEKERING OP MAAT VAN UW CITROËN.

U geniet van een contract op maat en u heeft de mogelijkheid om naast de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering die in België verplicht is, een mini-omnium- en een omnium-verzekering af te sluiten om uw nieuwe Citroën te beschermen tegen verschillende schadegevallen.

U kunt ook intekenen op een veiligheidsoptie voor de bestuurder (schadevergoeding van uw eigen kwetsuren en de inherente kosten) en een juridische beschermingsoptie (verdediging van uw rechten en instaan voor de kosten van de advocaten).

*Wettelijke vermeldingen:
AUTOVERZEKERING

Meer weten

Wilt u meer informatie over PSA Verzekering of een offerte aanvragen?

Bel dan naar het gratis nummer 0800 23 119

.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke waarborg heeft zijn dekkingsbeperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen voor het verzekering product zijn:

  • Voor de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid: het lichamelijk letsel van de aansprakelijke bestuurder en de schade aan het verzekerde voertuig, …
  • Voor de bescherming materiële schade: de schade voortvloeiend uit een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
  • Voor de waarborg rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
  • In de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

 

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en de betreffende IPID-fiche. De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. PSA Verzekering werd ontwikkeld door A. Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

Ontevreden?

Contacteer voor een eventuele klacht Customer Protection. (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier).

Ben je niet tevreden met de voorgestelde oplossing, richt je dan tot onze dienst Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Top