Verwijzing in seconden

AUTOSALON AANBIEDINGEN

Het voorbije jaar en de bijhorende vergroening van de mobiliteit daagde ons uit om het rijgedrag van onze klanten opnieuw onder de loep te nemen. Onze actie in het kader van het Autosalon houdt rekening met deze nieuwe tendensen.

AUTOSAL AANBIEDINGEN

OOK DIT JAAR IS HET AUTOSALON AFGELAST VANWEGE DE PANDEMIE.

DE SALONVOORWAARDEN ZIJN ECHTER NOG STEEDS VAN KRACHT BIJ DE DEALERS EN OOK BIJ ONS!

GROEN LICHT NAAR VERANTWOORDELIJKE MOBILITEIT

Omdat elektrische, plug-in en hybride (bestel-)wagens geen of minder CO2 uitstoten en dus beter zijn voor het milieu - wat ons allemaal aanbelangt - belonen wij onze klanten die durven te kiezen voor duurzame en ecologische mobiliteit:

electric

20% KORTING*

Op de premie BA + Omnium

■ Voor 100% elektrisch voertuig


plug-in hybrid

10% KORTING*

Op de premie BA + Omnium

■ voor plug-in (PHEV) en full hybride (FHEV) voertuig met max. 95 g CO2/km - WLTP-norm


RIJ MINDER EN BESPAAR

Sinds de pandemie en naar aanleiding van de aanbevelingen door de overheid, is telewerken in heel wat bedrijven de norm geworden waardoor een groot deel van onze klanten (nog steeds) minder met de auto (of bestelwagen) rijdt. Anderen (her-)ontdekten gewoon het gezond bewegen. Wij willen hiermee graag rekening houden en bieden daarom extra korting voor onze klanten die hun voertuig minder gebruiken:

10%

< 15.000 Km/jaar

op de premie BA ou BA + (Mini-)Omnium(24+)


15%

< 10.000 Km/jaar

op de premie BA ou BA + (Mini-)Omnium(24+)


20%

< 5.000 Km/jaar

op de premie BA ou BA + (Mini-)Omnium(24+)


DRIVE & SAVE

EEN GOED RIJGEDRAG OM TE BESPAREN OP UW AUTOVERZEKERING!

Het product PSA Verzekering is een verzekering die de waarborgen Aansprakelijkheid, Vervangingsvoertuig, Bescherming van het voertuig (omnium, mini-omnium, …), Bescherming van de Bestuurder, Rechtsbijstand en Hulpverlening+ voorstelt. Dit product werd ontwikkeld door A.Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Bel gratis naar 0800/23.118 om meer inlichtingen of een offerte te krijgen. Wij nodigen je uit de productfiche en de algemene voorwaarden te raadplegen alvorens het product af te sluiten. Daarin vind je de aangeboden dekkingen en de eventuele beperkingen of uitsluitingen van de waarborgen. Je kan deze documenten gratis verkrijgen via de website op het adres www.citroën.be. In het geval van een eventuele klacht kan je beroep doen op de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Indien de je aangeboden oplossing niet voldoet, kan je je wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, de Meeûsplein 35 1000 Brussel (www.ombudsman.as).
 

PSA Finance Belux S.A. • Bourgetlaan 20 bus 1 in 1130 Brussel • KBO-nr. 0417.159.386 Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com • IBAN: BE86 3100 0100 5250 - BIC: BBRU BE BB, is ingeschreven in het FSMA-register van de verzekeringstussenpersonen onder het KBO-nr. 0417.159.386 en handelt als verzekeringsagent van A.Belgium nv. De Citroën-verkooppunten die ingeschreven zijn in het door de FSMA bijgehouden register van de verzekeringstussenpersonen handelen als subagenten of als verzekeringsneventussenpersonen van PSA Finance Belux SA. De Citroën-verkooppunten die niet ingeschreven zijn bij de FSMA handelen als klantenaanbrengers.

PSA Verzekering is een product van A.Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België). Tel.: 02 678 61 11 – KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.

Top